Makaleler
25 Kasım 2016 ( 4834 görüntülenme )

Halidi Nakşibendi Tarikatının Kurucusu Şeyh Halidi Bağdadi Kimdi?

Tarikatın Kurucusu

Şeyh Halid… Asıl adı: Ebu’l-Beha Ziyauddin Halid b. Ahmed b. Hüseyin eş-Şehruzuri el-Kürdi.

Türkiye ise O’nu ‘Mevlana Halid-i Bağdadi’, ‘Şeyh Halid’, ‘Mevlana Halid’, ‘Halid-i Bağdadi’ isimleriyle tanıyor.

Doğum tarihi net değil… 1768 ila 1779 arasındaki bir tarihte dünyaya geldiği yazılmış. ‘Hangi yıl doğmuştur’ derseniz, 1777 söylenebilir çünkü aynı kaynaklar -vefatı öncesinde “ömrümüz 50’ye ulaşmıştır” dediği rivayet edilerek- bu tarihe referans veriyor.

Soy ağacı da net değil… Baba adı Hüseyin ama hepsi bu.

Soyu Hz. Osman’a dayanıyor. Ameli açıdan Şafii, itikaden Eş’ari mezheplerine mensup, tarikaten Nakşbendi ve meşreben Müceddi olduğu biliniyor.

İşte soy geçmişiyle ilgili de tüm bilinenler bu.

Şeyh Halid’i bize anlatan kaynaklar oldukça sınırlı: Dr. Butrus Abu Manneh’in bu konuda özel çalışmaları var. Manneh, Şeyh Halid’in biyografisinin ilk kez müridi Bağdatlı Muhammed İbn Süleyman tarafından yazılmış oluğunu ve bu biyografinin onun yaşamıyla ilgili diğer tüm eserlere kaynaklık ettiğini ileri sürüyor.

Bu tez doğruysa eğer, Şeyh Halid’in genel profili şu:

 ‘Asıl adı Ebü’l-Beha Diyaüddin Halid b. Ahmed b. Hüseyin eş-Şehrezuri’dir. Soyu baba tarafından Hz. Osman’a dayandığı için kendisine ‘Osmani’ denilmiştir. ‘Efendimiz, büyüğümüz’ manasına gelen ‘Mevlana’ ismiyle tanınmıştır.

Babası ‘Şeşengüşt(altı parmak) lakabıyla tanınan Pir Mikail kamil bir velidir. Mevlana Halid’in yetişmesinde babasının büyük emeği geçmiştir. Annesi ise, hem hayatı hem de asaleti ile bu bölgede tanınan büyük veli Pir Hızır Fatımi’nin soyundadır, anne tarafından nesebi Ehl-i Beyt’e kadar uzanır.’

İşte Şeyh Halid bu… En azından karanlıkları bir mum ışığıyla da olsa aydınlatıyor. Ama… Kaynak tek olunca hep aynı Şeyh Halid profiline ulaşıldığı için bu mum ışığını güçlendirmek işimizi zorlaştırıyor. İşte bu da bizim aklımızı karıştırıyor çünkü…

Şeyh Halid çok önemli bir zat tıpkı Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi. Böylesi büyük bir zatın tek bir biyografi ile tanıtılışı insanı düşündürüyor.

Oysaki Şeyh Halid'in inanç dünyasında tam iki yüz yıllık mührü var. Halifeleri eliyle siyaset dünyasında ise tam yüzyıl…

Onun halifeleri eliyle seçilmiş, ülkemiz siyasetine damga vurmuş onlarca büyük siyasetçi var, Özal gibi, Erbakan gibi, Erdoğan gibi, Arınç gibi, Unakıtan gibi, Cindoruk gibi...

Yıl 1955… 

Türkiye’ye Amerikan yardımı yapılıyor. Bunun adına Marshall yardımı diyorlardı...

Korkut Özal, mühendisti. Devlet Su İşleri’nde çalışıyordu. 1957’de, mesleki bilgi ve görgüsünü geliştirmesi için devlet eliyle ABD’ye gönderildi. Daha önce abisi Turgut Özal da gitmişti.

Gittiği yer, ABD’nin Utah eyaleti. Orada Mormonlarla tanıştı; Allah’a ve İsa’ya inanan, Hıristiyan, bir çeşit tarikat üyeleri. Mormonların bilinen kendilerine misyonerlik yapmak faaliyeti dışında, bir özelliği daha vardı; para.

Tarikatın güçlenmesinin paradan geçtiğine inanıyorlardı:

‘Bağlı olduğun dinsel hareketin güçlenmesi ve yayılması için, mutlaka paraya ve siyasal güce sahip olacaksın. Aksi halde başarılı olamazsın.’ 

Her Mormon’un temel görevlerinde biri de, gelirlerinin yüzde 10’nu tarikata vermek yanında, iki yıl süreyle Misyonerlik yapıp tarikata yeni Mormonlar kazandırabilmek. Milyonlarca Mormon, Amerika’da para gücü en yüksek düzeyde olan insanlar…

Bu arada Korkut Özal Türkiye’den din kitapları istetir. Bir ara yanına Fehim Adak gelir. Onu da devlet yollamıştır… Fehim Adak o günlerde dincidir…

Ve Korkut, Amerika’da Müslümanlığı keşfetmeye başlar.

Türkiye’ye döndüğü zaman, gerçek bir Müslüman olmuştur!

İlk iş olarak karısı Müjgan hanımı örter… Sonra da annesi Hafize hanımı.  Artık karşımızda bambaşka bir Korkut vardır. Gerçi o günlerde Özal biraderleri hiç kimse tanımaz ama olsun. Korkut değişmiştir.

Kulaklarında her Mormonların bir öğüdü vardır ve bunu hiç unutmayacaktır: ‘Bağlı olduğun dinsel hareketin güçlenmesi ve yayılması için, mutlaka paraya ve siyasi güce sahip olacaksın. Aksi halde başarılı olamazsın’.

Bu görüşü, bu sözü Turgut’a aktarır. Turgut ona hak verir. Korkut Amerika’ya gidinceye kadar, dincilikte Turgut daha ileridir. Dönüşte Korkut, Turgut’u geçmiştir… Ve hidayete ermesinde Mormonların çok büyük rolü olmuştur.

Korkut Özal, 1950’li yılların sonlarında, Atatürkçü annesi Hafize hanımı dahi örtmeyi başarmıştı. Örtmekle de kalmamış, Alevi kökenli annesini Sünni yapıp Nakşibendi tarikatına sokmuştu. Tarikata Korkut, karısı ve Hafize hanımla birlikte Turgut da girmişti. Daha sonra küçük birader Yusuf ortaya çıkacak ve tarikata o da girecektir’.

İşte Korkut Özal’ın öncesi ve sonrası…

Düşünsenize Özal’ın annesi Alevi idi, ama oğlu bu Tarikata girince Nakşi olmuştu.

Demiştim Şeyh Halid çok önemli bir zat. Altın Silsile Şeyh Halid’in önemini şöyle vurguluyor:

‘Halid, Osmanlı yönetiminde, Musul vilayetine bağlı Baban Emirliği’nin bir köyü olan Karadağ’da doğdu. Mezhep olarak Şafii; tarikat ve meşrep olarak ise Nakşibendi’dir. Nakşibendi tarikatının Halidiyye kolunun kurucusudur.

Bu süreç, Hindistan’a gidip Nakşibendi Şeyhi Abdullah Dehlevi’den icazet almasıyla başlamış, önce Irak kuzeyine, ardından Anadolu ve bölge coğrafyasına yayılmıştır.  Nakşibendi alimlerinin yazdıkları silsilede ki ‘Altın Silsile’ olarak tanınır. Mevlana Halid-i Bağdadi üçüncü silsilenin 30’ncu ve son sırasında yer alır.’

Şimdi Halid’in çocukluk yıllarına bir gidelim… İlk eğitimine Kuran kursunda başladı. Ardından… Zerdiva nahiyesinde Şeyh Abdüllatif Medresesi’nde eğitim aldı ve bunu Halepçe, Hurmal ve Biyare medreselerindeki eğitimi izledi.

Arapça ve Farsça biliyordu.

Kayda geçmiş en ünlü hocaları; Abdulkerim el-Berzenci, Molla Muhammed Salih et-Teremari, Şeyh Celaluddin Hurmali, Molla İbrahim el-Biyari ve Şeyh Abdullah el-Hırpani’ydi.

Öğrenim gördüğü medreselerin bulunduğu yerler dikkate alındığında, Halid’in ilk gençlik yıllarının Karadağ, Süleymaniye, Köysancak, Harir ve Bağdat dolaylarında geçtiği görülüyor. Bu arada İran’ın Sine kentine gitti ve Şeyh Muhammed Kasım Senendeci’den ders aldı ama asıl itibariyle yaşam alanı hep bu gizemli coğrafya oldu.

Doğum yılı bir yana, Şeyh Halid’in yaşamında bilinen ilk tarih 1799. Vebadan ölen Şeyh Abdulkerim Berzenci yerine Süleymaniye’deki Abdurrahman Paşa Medresesi başmüderrisliğine atandı.

Medreseye adını veren Abdurrahman Paşa’yı biz zaten Baban Beyliği’nden tanıyoruz; 1806’da, Kürt kimliği ile çıkarılan ayaklanmanın başındaki kişiydi.

Şeyh Halid’in 1777’de doğduğu ve 1799’da medrese başhocalığına atandığını kabul edilirse, 22 yaşında ‘Şeyh’ olduğu anlaşılıyor.

Gelelim aile yaşamına...

Üç eşi var ama isimlerini tam bilemiyoruz.

İlk eşi Kürt asıllı Mikaili aşiretinden Yusuf Ağa’nın kızı, adı Siti veya Hatice olabilir. Ondan dört oğlu dünyaya gelmiş; Abdurrahman, Bahauddin, Şihabuddin ve Necmuddin.

İkinci eşi hiç tanınmıyor ancak Halid’in Bağdat’ta olduğu sırada evlendiğine dair bir not düşülmüş ve bu eşinden çocuğu hiç olmamış.

Üçüncü eşi Aişe; halifesi İsmail Gazzi’nin kızı. Bundan ise bir kızı dünyaya gelmiş, adı Fatıma.

İşte Halid’in bilinen aile ağacı bu...

Demiştim, Şeyh Halid çok önemli zat. Biz de adım adım onun izinden yürüyor ve gizli kalmış bu önemi açığa çıkarmak istiyoruz. Çünkü…

Bü Tarikat, 1826’da Bektaşi tekkelerini kapatıldığında onun mirası üzerine inşa edildi ve Osmanlı’nın neredeyse resmi tarikatı oldu.

Bu Tarikat büyük şeyhi Seyit Abdulkadir, 1919’da Paris’te Ermenilerle TÜRK’e karşı ittifak kurdu.

1921, 1924 ve 1925 isyanlarını tertipleyenler de nedense hep bu tarikatın şeyhleri içinden çıktı.

1927’de, Ermeni Taşnaksutyun çetesiyle yine Türk’e larşı ittifak kuran da bu tarikatın şeyhlerinden biriydi; Küçük Seyit Taha.

1930 Ağrı Ermeni isyanı da bunlar eliyle çıkarıldı.

1950’den sonra tekkeler yeniden açıldı…

Tarikatın şeyhlerinden Mehmet Zahid Kotku siyasete soyundu.

Şeyh Kotku siyasetçi ve ticaretçi yetiştirdi.

Türkiye’yi şimdi bu kadrolar yönetiyor.

Oysaki HALİDİ tarikatının kurucusu Şeyh Halid ve ilk halifeleri ne siyaset yapmıştı ne de ticaret…

Hele ki Şeyh Halid devrinde ne Osmanlı sırtından vurulmuştu  ne de Cumhuriyet…

 

Erdal Sarızeybek
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haber www.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırma www.bilgeturksam.com
Video Haber www.sarizeybek.tv
Özel Haber www.erdalsarizeybek.com.tr
KİTAP www.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ